Galvės g. rekonstrukcija, Kauno mieste

Užsakovas: UAB „Centromera“

Darbų pradžia: 2019-03-01
Darbų pabaiga: 2019-05-01

Atlikti darbai:
Sankasos įrengimo darbai,
Drenažo įrengimas: 110m,
Gatvės bortų įrengimas: 300m,
Betoninių trinkelių įrengimas.
Gatvės asfaltavimo darbai

Viso įrengtų dangų: 1000m2

Scroll to Top