Raseinių r. sav., Ariogalos m., D. Rudzinsko g., PėsčIųjų tako supaprastintos statybos projektas

Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija

Darbų pradžia: 2022-05
Darbų pabaiga: 2022-07

Projekto apimtis: 1500m2

Atlikti darbai:
Pėsčiųjų tako įrengimas, turėklų įrengimas, pralaidų įrengimo darbai, gerbūvio sutvarkymo darbai.

Scroll to Top